Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Boss Vàng Server 2,3 08:00
Binh đoàn phù thủy Sever 2,3 09:15
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 10:00
Huyết Lâu Server 2,3 10:30
Đấu Trường Sinh Tử Server 1 12:25
Summer Event Sever 10 13:30
Swamp Event Sever 2-3 19:00
Nhện Raklion Sever 2,3 19:30
Binh đoàn thỏ ngọc Sever 10 20:00
Chiến Trường Thần Ma Server 1 20:25
Hỗn Nguyên Lâu Server 2-3 20:45
Boss Quỷ Vương Sever 1 21:30

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT Mu Quyền Năng - Phiên bản Season 6.3 - No Webshop!